Gitar Gamları ve Ölçekler
Gitar Gamları ve Ölçekler
II. Scales

Aşağıdaki klavye şemasında, seçtiğiniz nota değeri ve moda göre oluşan gamları görebilirsiniz.Gitar gamları konusunda şemadan istediğiniz ölçeği seçtikten sonra gam çalışmalarına başlayabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14