Müzik

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Nasıl Girilir?

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Nasıl Girilir?

Kendi yaşadığım Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarına giriş maceramı Konservatuara Nasıl Girilir? isimli makalede daha önce paylaşmıştım.

Şimdi detaylı bir anlatım yapalım.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tarihçesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982     yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ Ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını   korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında   yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.

Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1971 – 1972 eğitim – öğretim yılında kurulduğunda, her birim bölüm adıyla anılırken 1982 yılında konservatuvar’ın MSGSÜ ‘e bağlanması ile birlikte Müzik Bölümü adı altında Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı olarak toplanmıştır.

 • Kompozisyon ve Ork. Şef
 • Piyano
 • Üfleme ve Vurmalı Çalgılar
 • Yaylı Çalgılar
 • Dersler Ve Programlar
 • Yandal ve Çift Anadal Programları

Genel Müzikoloji Anabilim Dalı

Müzikoloji Bölümü, Genel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alanlarında kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Genel Müzikoloji programı, temel müzikoloji bilgisi, müzikolojik araştırma yöntemleri, müzik tarihi, müzik analizi ve dünya müzikleri alanlarında verilen temel eğitim, geleneksel Türk müziği, halk müziği, kültür ve sanat tarihi ve edebiyat tarihi gibi derslerle desteklenmektedir. Ders içeriklerinin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve pek çoğu güncel bilgileri kapsamına alır. Düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler yoluyla öğrencilerin alanında uzmanlaşmış akademisyenlerle buluşması sağlanmaktadır.

Sahne Sanatları

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü kendi bünyesi içinde Opera,Tiyatro ve Bale Anasanat Dalları  olmak üzere 3 Anasanat Dalı’nda eğitim vermektedir..Ayrıca Bale Anasanat Dalına bağlı Modern Dans Sanat Dalı da eğitim veren sanat dalları arasında yer almaktadır.

İçerdiği Dallar ;

 • Bale
 • Modern Dans
 • Opera
 • Tiyatro
 • Dersler Ve Programlar
 • Yandal ve Çift Anadal Programları

Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Sistemi

 1. Baraj SInavları
 2. Bölüm Sınavları

Mimar Sinan Üniversitesinde YGS sınavlarında 225 Puan ve üstü almış olmanız ilk şarttır.

Ancak Heykel ve Resim dalında 185 puan yeterli bulunmaktadır.Tabii dönemsel olarak puan sistemi değişebilir ancak şimdilik bu şekilde.

Dikkat etmeniz gereken bir hususta OBP yani Orta öğretim başarı puanınız.

Puan sistemine göre düşük bir puanla kazanabilirim oo kolaymış demeyin çünkü çan sistemi olduğundan  yüksek puanlarınız aşağıya düşebilir bu nedenle siz eğer düşük puan alırsanız kazanma şansınız çok düşük olacaktır.

Kesinlikle amacınız devlet konservatuarına giriş yapmak ise hedefiniz yüksek puan alarak kazanmak ve ilk önemli adımı atmak olacaktır.

Tabii sınavı kazanmış olmak yeterli değil bu sadece ilk adım.

60 üstü ortalamayı tutturursanız mülakat sınavına tabii oluyorsunuz.

Güzel Sanatlar Mülakat Sistemi

Güzel sanatlar fakültesi sınavında Resim mülakatı için;

50×70 bir kağıda size 1 soru sorularak 3 saatlik süre içerisinde ne yapacaksınız bu isteniyor.

Örneğin; Otobüs durağında bekleyen 3 kişi çiziniz.

Burada sanatsal ve hayal gücünüze bağlı olarak sizden bir beklenti olacak.

Dini,ırkçı,politik vs çizimlerden mülakatlarda kaçınmanız gerekir.

Yukarıdaki verdiğim örnekte çizeceğiniz otobüs durağında bir reklam panosu göstermeniz artı değil eksi olacaktır.

Belki de jüriden birisinin dikkatini çekmeye çalışıyor olabilirsiniz 😉

3 saatlik sınavda gerginlik yaşamayın 3 saat uzun bir süre rahat rahat belirli kriterlerde çizimlerinize dikkat ederek yapın.

Güzel Sanatlar Kursu’na Gitmeli miyim?

İstanbul için konuşmak gerekirse belirli elit dediğimiz kültürel ve sanatsal etkinlikleri daha çok görebileceğimiz ilçelerde hem devlet konservatuarı müzik bölümleri hemde güzel sanatlar heykel,resim gibi dallarda eğitim veren kurslar bulunmakta.

Kadıköy bence bunların başında geliyor.

Kurs ismi vermek etik ve doğru olmayacağından araştırmanızı tavsiye ederim.

Mimar Sinan Üniversitesi Taban Puan Tablosu

Şu an için şartlar pek değişmeyecek olsa da 2017-2018 yılı giriş taban puan tablosu aşağıdaki gibidir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Kayıt Yaptırma

Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına girmiş ve inşallah kazandığınızı düşünürsek Konservatuara Kayıt Yaptırabilirsiniz.

YETENEK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER

BELGELER
a) MSGSÜ Yetenek Sınavları Sınav Giriş Kartı.
b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel
kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).

SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER
Adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem ya da dolmakalem, silgi,
kalemtıraş, 2 adet klips getirmeleri gerekmektedir.
50 x 70 cm. boyutlarında sert bir altlık Üniversite tarafından sağlanacaktır.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü sınavları için adayların ayrıca cetvel, gönye, ince
uçlu, samur ya da sentetik suluboya fırçası ve boya getirmeleri gerekmektedir. Kullanılması önerilen fırça,
boya türü ve renkler üniversite internet sitesinde yayınlanacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (BAŞARI PUANI – ÖYSP)

Fotoğraf Bölümü ve Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü harici bölümlere başvuran
adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve üstü alan ve Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan
adayların ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı puanının % 30’u, Bölüm
Yerleştirme Sınavı puanının % 70’i toplanarak belirlenir.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümüne başvuran adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve
üstü alan ve Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan adayların ÖZEL YETENEK SINAVI
PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı puanının % 35’i, Bölüm Yerleştirme Sınavı puanının % 65’i toplanarak
belirlenir.
Fotoğraf Bölümüne başvuran adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve üstü alan ve Bölüm Yerleştirme
Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan adayların ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı
puanının % 50’si, Bölüm Yerleştirme Sınavı puanının % 50’si toplanarak belirlenir.

YERLEŞTİRME PUANI (KESİN KAYIT PUANI –YP)

Adayların yerleştirmeye esas olan puanlarının hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara
çevrilmesi gerekir.
ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için, ÖSYM kılavuzunda verilen, aşağıdaki formül kullanılarak
ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 ×
Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Dağılımı Ortalaması
ÖYSP Dağılımının Standart Sapması
+ 50
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim
alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler
alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural,
açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2016-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek
12
yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
Engelli adayların yerleştirme puanı, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca YGS puanları
değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) hesaplanır.

 

Tüm arkadaşlara başarılar dilerim.

Biraz bilgi katabildiysem ne mutlu bana.

 

Daha Fazla Göster

Okumadan Geçme

14 Yorum

 1. Lisede güzel sanatlar lisesine gitmeyi çok istiyordum ama Mimar Sinan’a girmenin ne kadar zor olduğunu artık anladığıma göre başka kariyer rotasında gittiğime pişman değilim.

 2. 1 sene var üniversite sınavlarına girmem için iç mimarlık istiyorum ve alana girmek için en önemli şeyler nedir

  1. Bildigim kadari ile 2021 yili icin 250 EA puan ve ustu gerekiyor.
   250 350 arasi puanlarda ozel okullar %50 burslu olarak aliyorlar.
   Daha yukarida ki puanlar ile devlet universitelerine girebilirsiniz.
   Tabi kontenjan sınırına da dikkat etmek gerek.

 3. merhaba ben yurtdişinda yaşıyorum ama istanbuldaki msgsü teatro bölümini kazanmak çok istiyorum, bunun için başvurumda özel bi’ değişim yapmali miyim? ayrica eğer kazanirsam üniversite yurdunda yaşiyabilir miyim?

 4. ben liseden bu sene mezun oldum. 18 yaşındayım. Keman çalabiliyorum biraz müzik kulağım var sesimin de iyi olduğunu söylüyorlar. Ama daha önce hiç konservatuvara yönelik bir çalışma yapmadım. Bir sene, yaklaşık on ay bir konservatuar hazırlık kursuna gitsem kazanma ihtimalim var mı?

  1. Tabii ki neden olmasin begüm.
   Sesini güzel ise konservatuar kurslarında san dersleri alabilirsiniz.
   Ayrıca Keman derslerini konservatuvar mulakatlarınà uygun şekilde alırsanız kazanma şansınız yükselir.

  1. Yukarıda Harun isimli arkadaşa verdiğim cevaba bakabilirsiniz.
   Ses yeteneğiniz varsa bile eğitim ile geliştirmek size katkı sağlar.
   Konservatuar eğitimi veren kurslardan detaylı bşilgi almanız daha iyi olacaktır.

  1. Şan eğitiminin amacı diyafram, akciğer, karın boşluğu gibi günlük hayatta bilinçli kullanmadığımız vücut bölümlerini kullanarak ses tellerini eğitme çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde sesizimi ve konuşmalarımızı daha bilinçli tonlamayı ve yine daha bilinçli ifade etmeyi öğreniriz.
   İlla ki eğitim alacaksınız mülakata oyle gireceksiniz diye bir kaide yok.

 5. Bir sorum olacaktı. Piyano, Gitar, bağlama olarak adam akıllı çalabildiğim 3 adet enstrüman var. Temel bir kurs eğitimi aldıktan sonra kendimi geliştirmeme dayalı bu kadar çok seçeneğe ulaşabildim ve duracağımı da sanmıyorum. Bir alette çaldığım melodiyi diğer alette notasız olarak çıkarmam mümkün oluyor. Bilgisayar üzerinde kayıt alıp, notasız (hoşuma nasıl giderse) mantığı ile müzik yaptığımda oluyor. Belirtmek isterim ki Anadolu lisesi öğrencisiyim ve güzel sanatlar lisesine gitmek aklımda yoktu hayırlısı olan oldu bence. Velakin baraj sınavını kazandım ve yetenek sınavına gireceğim diyelim bu anlattıklarımı nasıl kanıtlayabilirim jürilere artı olarakta sınavda ne gibi parçalar çaldırıyorlar örnek verebilirmisiniz? Saygılar. Not:(Piyanodan Girmek İstiyorum)

  1. Kanıtlama konusunda en az 2 şarkı calma.
   En az 2 adet şarkı söyleme (şan eğitimi)
   Kulak kalitesi için tek yada çift nota basarak hangi sesi bastıklarını sorabilirler. Buda işitme sınavı oluyor.
   Bu mülakatlari geçtiğiniz taktirde kazanma şansınız yüksek.
   Ancak kara düzen sizin gibi kulaktan öğrenerek çalan kişiler için zor olacaktır.
   Nota öğrenmeniz sizin yarariniza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu